Vogels spotten

Vogels spotten kan je heel goed in de uitgestrekte weilanden in de Hoogwatergeul. In deze gecreëerde landschapszone vliegen weidevogels en roofvogels af en aan. Op de fiets, lopend of vanuit een kano op de Nieuwe wetering kan je perfect de Hoogwatergeul verkennen.

Vogelkijkhut

Ga naar de vogeluitkijkhut en spot buizerds, zilverreigers, velduilen, kieviten, grutto’s, zwanen en nog veel meer prachtige dieren! Je vindt de vogelkijkhut op de Westerdijk aan de Revelingseweg. 

‘Kijk, daar zit het mannetje’, wijst vogelspotter Adrie Hottinga, ‘en iets verderop het vrouwtje.’ Vanaf de vogeluitkijkhut op de Westdijk vlak bij Wapenveld heb je goed zicht op het koppel rietgorzen. Hottinga woont al veertig jaar in Vorchten en vogelen is een van zijn hobby’s. En als ‘local’ weet hij precies welke vogels waar opduiken. ‘Vogel-spotters kunnen hier hun hart ophalen, want dankzij de afwisselende natuur zitten er tientallen soorten.’

Vanuit de vogelhut kijk je uit over de uitgestrekte weilanden. ‘Hier broeden behalve rietgorzen ook kneutjes, roodborsttapuiten en soms porseleinhoentjes. Op de Grote Wetering, die hier links loopt, zie ik vaak wilde eenden, krakeenden, futen, aalscholvers en zilverreigers. En in het oosten, een drassig gebied, broeden in het voorjaar de grutto en zomertaling.’

Vlak bij de hut is een zwaluwwand gemaakt. ‘Hierin hebben vorig jaar zestig paar oeverzwaluwen gebroed.’ In de dijk verderop laat Hottinga de muizenholen zien. ‘Dijken zijn belangrijke voedselgebieden voor roofvogels, omdat in die drogere grond meer muizen aanwezig zijn dan in weilanden. Daarom zie je hier regelmatig blauwe kiekendieven, velduilen en buizerds jagen.’

‘In het zuiden ligt bij landgoed De Nijensteen een vijftig jaar oude perenboomgaard’, vervolgt Hottinga. ‘Daar komen weer andere vogels op af, zoals vinken en putters. Ga je vanuit de vogeluitkijkhut naar het noorden, dan kom je in de omgeving van het Kloosterbos. Hier vind je typische bosvogels, zoals verschillende soorten spechten, haviken, buizerds, boomklevers en zelfs ijsvogels.’ Hier vind je het hele artikel op visitveluwe.