Wapenveld

Wapenveld vormt een hechte gemeenschap, met een eigen identiteit die zij met trots draagt en zelfs een eigen volkslied. Wapenveld is na Heerde met 5.000 inwoners de grootste woonkern.

Dorpsplein

In het centrum van Wapenveld bevindt zich een plein dat de wandelaar of fietser uitnodigt om even uit te rusten, een boterham te eten en te genieten van de gemoedelijkheid van een klein dorp op de Veluwe. 

Over padden en papiermaken

De bijnaam van een Wapenvelder is 'padde'. Er doen verschillende verhalen de ronde over de herkomst van die bijnaam, die vroeger als geuzennaam werd gebruikt. Maar de Wapenvelder draagt de bijnaam met trots, hetgeen ook terug te zien is aan de grote bronzen pad die in het dorp staat. Een andere bronzen beeld dat de aandacht trekt is die van de papiermaker. De Berghuizer papierfabriek was ruim 100 jaar lang één van de grootste werkgevers in de omgeving van Wapenveld. Hele families werkten generaties lang in de fabriek, tot de activiteit werd verplaatst naar China en de fabriek in Wapenveld werd gesloten. Het beeld herinnert aan een eeuw papiermaken.

Parkeren

Wapenveld is met de auto zeer goed bereikbaar. Rondom het plein zijn verschillende parkeerplaatsen. Parkeren is gratis.

Cultureel erfgoed

In Wapenveld staat de prachtige Molen de Vlijt te prijken op Vrieze's Erfgoed. Veel vrijwilligers zijn actief om deze plek te behouden voor Wapenveld en omgeving.