Renderklippen Heerde/Epe

De Renderklippen is een schitterend, vooral met heide en dennen begroeid gebied tussen de gemeenten Heerde en Epe. Als je over de rij heuvels – loopt, ga je op en neer. Dat is renderen, vandaar de naam Renderklippen. Het is met haar 223 hectare en veel hoogteverschillen een prachtig visitekaartje voor de gemeente Heerde. Ook is het een plek waar het 's nachts nog echt donker wordt.

De Renderklippen geven een fraai beeld van de ontstaansgeschiedenis van de Veluwe. De Veluwse stuwwallen zijn vele duizenden jaren geleden gevormd in de ijstijd en de stuifzanden van de Renderklippen is hier o.a. een resultaat van. De grote hoogteverschillen geven een prachtig uitzicht over het gebied. De oudste bij opgravingen gebonden sporen van menselijke bewoning dateren uit de late bronstijd, zo'n 700 jaar voor Christus. De Renderklippen bestaan uit arme zandgrond die niet geschikt is voor landbouw. De heide is bij uitstek geschikt om er schapen te laten grazen. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Zou dat niet gebeuren, dan is de kans groot dat de uitgestrekte heidevelen dicht zouden groeien met bomen.

Er graast nog steeds een kudde van zo'n 150 schapen die eigendom is van de stichting Schaapskudde Epe/ Heerde. Alle informatie over de kudde, zoals over de lammertijd, is op de site van de kudde te vinden. De Renderklippen zijn bijzonder geliefd bij de eigen inwoners en bij wandelende en fietsende toeristen. De fauna met sprinkhanen, de zandhagedis, adders, ringslangen en gladde slangen is heel bijzonder. Op de Renderklippen zijn verschillende route's uitgezet voor wandelaars en fietsers. Ook is er aan de Elburgerweg de uitspanning Schaapskooi gevestigd waar het goed toeven is na een heerlijke wandeling door dit geweldige gebied.

Wandelen

Ontdek de leukste routes, trek je wandelschoen aan en ga erop uit! Korte ommetjes en langere klompenpaden lopen door bossen en langs de oevers van de IJssel. Wandelaars hebben keuze uit een groot aantal routes in Heerde!

 

LEES MEER