De Renderklippen

Heide

De Renderklippen is een schitterend, vooral met heide en dennen begroeid gebied tussen de gemeenten Heerde en Epe. Als je over de rij heuvels – loopt, ga je op en neer. Dat is renderen, vandaar de naam Renderklippen. Het is met haar 223 hectare en veel hoogteverschillen een prachtig visitekaartje voor de gemeente Heerde. Ook is het een plek waar het 's nachts nog echt donker wordt.

Al sinds de ijstijd

De Renderklippen geven een fraai beeld van de ontstaansgeschiedenis van de Veluwe. De Veluwse stuwwallen zijn vele duizenden jaren geleden gevormd in de ijstijd en de stuifzanden van de Renderklippen is hier o.a. een resultaat van. De grote hoogteverschillen geven een prachtig uitzicht over het gebied. De oudste bij opgravingen gebonden sporen van menselijke bewoning dateren uit de late bronstijd, zo'n 700 jaar voor Christus. De Renderklippen bestaan uit arme zandgrond die niet geschikt is voor landbouw. De heide is bij uitstek geschikt om er schapen te laten grazen. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Zou dat niet gebeuren, dan is de kans groot dat de uitgestrekte heidevelen dicht zouden groeien met bomen.

Natuurlijk recreëren 

De Renderklippen zijn bijzonder geliefd bij de eigen inwoners en bij wandelende en fietsende toeristen. De fauna met sprinkhanen, de zandhagedis, adders, ringslangen en gladde slangen is heel bijzonder. Op de Renderklippen zijn verschillende route's uitgezet voor wandelaars en fietsers. Ook is er aan de Elburgerweg de uitspanning Schaapskooi gevestigd waar het goed toeven is na een heerlijke wandeling door dit geweldige gebied.

Schaapskudde

Er graast nog steeds een kudde van zo'n 150 schapen die eigendom is van de stichting Schaapskudde Epe/ Heerde. Lees hier meer over de schaapskooi en de kudde. 

Header foto door Christie Sanders, volg haar op instagram @heerdeopinsta

Schaapjes tellen

Heerde is een schaapskudde rijk. De herder trekt er vrijwel dagelijks op uit met de schapen en twee honden die hem assisteren. Hun uitvalsbasis is de schaapskooi in het glooiende heidegebied Renderklippen.

 

LEES MEER