Water geheimzinnige kracht op 't Oever

Het gebied aan de noordkant van Wapenveld wordt gevormd door een gebied waar water altijd een bijzondere rol heeft gespeeld en nog speelt. In de Middeleeuwen had de Zuiderzee er vrij spel, was er dus ook sprake van eb en vloed aan de rand van het Veluwemassief. Daarnaast stroomt al het water vanaf de oostelijke flank van de Veluwe vanaf Apeldoorn, af naar dit deel van de IJsselvallei. 

De naam Wapenveld komt dan ook van 'wapel' dat de betekenis heeft van moerasachtig, laaggelegen gebied. Met name de bewoners van het fraterhuis Hulsbergen hebben eeuwen gestreden tegen het water vanuit de zee en vanaf de Veluwe. In het gebied zijn dan ook alle facetten van de rivierbeteugeling terug te vinden. Oude dijken, meanderende waterlopen en geheimzinnige kolken zijn in ruime mate aanwezig. Het gebied nam in 2006 deel aan de verkiezing 'Mooiste plek van Nederland bij de NCRV. Het werd een eervolle tweede plaats achter Schiermonnikoog.

Maar ook vandaag is het nog het strijdtoneel om het water in bedwang te houden. In de Werverdijk die het gebied doorkruist, is het gemaal Veluwe het kroonjuweel. Machtige pompen zorgen er voor dat de Oost-Veluwe 'droge voeten' houdt.

Op 't Oever zelf is een Rustpunt gevestigd bij Camping 't Oever waar ook valt te genieten van koffie en eigengemaakt appelgebak. Een plek om eens te mijmeren over de fraters die met de schop hun werk deden en die een grote bijdragen leverden aan dit landschappelijk prachtige gebied.