De Johanneskerk in Heerde

Al sinds mensenheugenis wordt het dorpsgezicht van Heerde bepaald door de toren van de Johanneskerk. De toren en een deel van het koor stammen uit de 15e eeuw, hoewel op dezelfde plek al in 1176 een kerkgebouw stond.

De toren heeft in de loop der eeuwen wel een gedaantewisseling ondergaan. In 1628 had de kerk waarschijnlijk een lange en enigszins slanke torenspits. Deze moet later zijn aangepast, want in 1868 stond er een korte, plompe spits op, die in 1869 werd afgebroken. De kerktoren werd afgeplat en kreeg een balustrade, en er kwam een kleine, houten spits. In 1907 werd de huidige spits geplaatst, waarvoor de toren werd verhoogd en verbouwd.

In 1841 en  1923 is het kerkgebouw vergroot. Het schip van de kerk werd totaal afgebroken en herbouwd in een kruisvorm met korte armen. Ook werd het dak verhoogd en de entrees vergroot. Achter de preekstoel werd een houten wand met bovenin glas in lood geplaatst.

De kerk kent twee klokken, die de klokken hebben vervangen die in de jaren 1940-45 door de bezetter zijn opgeëist. In 1970 werd een carillon in de toren geplaatst, dat uit 18 klokken bestaat.

Al in 1571/1572 wordt gesproken over een orgel in deze kerk. Het tegenwoordige orgel is gebouwd in 1843-1845.

De Nederlands Hervormde Johanneskerk is een rijksmonument sinds 2001.