Publieksbijeenkomst natuurontwikkeling Veessense en Vorchterwaarden

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Veessense– en Vorchterwaarden

Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur in de Veessense –en Vorchterwaarden te verbeteren. Met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de IJssel willen we het gebied aantrekkelijker maken voor verschillende vissen en andere diersoorten. Dit houdt in dat we de hardstenen oevers vervangen door oevers met een langzaam aflopende overgang tussen land en water. Hiermee creëren we een prettige leefomgeving voor vissen en andere diersoorten.

Op dinsdag 20 februari 2024 vindt er een publieksbijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te betrekken bij de plannen.

In het gebied van de Veessense- en Vorchterwaarden willen we natuurvriendelijke oevers langs de IJssel aanleggen. Op dit moment zijn de oevers recht en vol met stenen. Door het aanleggen van aflopende, zandige oevers ontstaat er meer stroming in het water. Dit zorgt ervoor dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende vissen en andere diersoorten. De streefdatum voor het opleveren van deze natuurmaatregelen is 2027.

Publieksbijeenkomst

Het doel van de inloopbijeenkomst is om de deelnemers te informeren over de plannen en de aanpak. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen en ideeën met elkaar te delen. De projectmanager, omgevingsmanager en landschapsontwerper van het project zullen de maatregel toelichten en meer vertellen over het ontwerpproces.

De publieksbijeenkomst vindt plaats op:

  • Dinsdag 20 februari van 19.00 – 21.00 uur (vrije inloop).
  • De locatie is: Sportcafé De Blauwe Leeuw (Sporthal De Noord) aan de Veesser Enkweg 39 in Veessen.
  • Aanmelden voor de publieksbijeenkomst kan via de projectpagina van de Veessense- en Vorchterwaarden op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl. Of stuur een e-mail naar loket-krwoost@arcadis.com.

Kaderrichtlijn Water Rijkswaterstaat heeft de opdracht om de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen. De natuurmaatregelen worden in samenwerking met Staatsbosbeheer uitgevoerd.

IJssel

Unieke riviernatuur met uiterwaarden in de IJsselvallei tot polders in de IJsseldelta en rijke cultuurhistorie met Hanzensteden en IJsselhoeven maken dat de IJssel de “mooiste rivier” titel meer dan verdient. Lees meer