Expositie

Zeepfabriek “De Klok” “Zeep die klinkt als een Klok”

In samenwerking met de De Klok en met hulp van Coba Tijssen die de verzamelingen van de in 2017 overleden echtgenoot Ab Tijssen (groot verzamelaar van Klok attributen) beheert  en met adviezen en archief stukken van Arjan van Apeldoorn uit Heerde heeft het Heerder Historisch Museum deze expositie ingericht. De Klok zeepfabriek die in 1902 in Heerde is begonnen met de productie van stukken zeep is uitgegroeid tot 1 van de langst werkende zeepfabrieken in Nederland en voor Heerde een belangrijke werkgever. Adriaan van Apeldoorn, oudste kleinzoon van A.G. van Apeldoorn heeft in de afgelopen jaren een prachtig boek geschreven over de familie geschiedenis van de van Apeldoorns en hun zeepfabriek. Het boek met als motto “Zeep die klinkt als een klok” was in eerste instantie alleen geschreven voor de familie. Het Heerder Museum kreeg een exemplaar voor hun archief, dit is de reden geweest om met Adriaan van Apeldoorn over een eventuele uitgave te komen voor de HHV en gelukkig was de familie van Apeldoorn bereid om daar aan mee te werken. Het heeft geresulteerd in een speciale editie van Heerde Historisch en daaraan gekoppeld een overzichtstentoonstelling met veel nieuwe spullen uit de archieven.